Daniels arbete hos oss blev alldeles utmärkt. Han lyssnade, gav oss goda råd och såg möjligheter. Han höll tider och var lätt att nå. Han hade trevliga medarbetare. Ja det kunde inte varit bättre!
Eva och CB Nordenfelt 08-6402088, 0523-22760, 070-7301120

God känsla för hur man bevarar kvaliteten i gamla hus vid ombyggnation. Förmåga att finna konstruktiva lösningar på svårlösta byggtekniska problem i samband med renoveringar av gamla hus och sjöbodar. Vid anlitande av Stockeviks Bygg vet man att slutresultatet alltid blir av högsta kvalité.
Anders Lindén 0705-401268

För att ett byggprojekt skall kunna drivas rationellt krävs inte bara en kompetent arbetsledare utan också ett samspelt och professionellt bygg-gäng. Stockeviks Bygg verkar ha bådadera. Dessutom har Daniel ett nätverk på Skaftö som möjliggör att irriterande glapp i processen minimeras.
Bengt Söderström 031-294589

I samband med renoveringar har jag anlitat Stockeviks Bygg. Företaget har många fördelar. Punktlighet, konkurrenskraftiga priser och god kvalitet på utförda arbeten är några av mina viktigaste omdömen. Jag tvekar inte att anlita företaget igen.
Rolf Ericsson

Vi har anlitat Stockeviks Bygg i snart tio år, såväl för utomhus- som inomhusarbeten. Stockeviks Bygg har alltid utfört alla arbeten till vår fulla belåtenhet och alltid inom utsatt tid. Vill därför gärna rekommendera Stockeviks Bygg till alla bygg- och reparationsarbeten.
Carl-Johan och Alexandra Gunnarson 0523-22053, 070-3551628

Stockeviks Bygg har för oss utfört följande arbeten. Fritidshustakomläggning, altan med förråd, friggebod, snickeriarbeten och samordning av VVS, el och mattläggningsarbeten vid en akut insats pga vattenläcka. Samtliga projekt har genomförts till vår belåtenhet, både vad det gäller löpande kontakt och resultat av arbetena. Mölndal 2009-04-06
Erik Kilhamn 070-6724284 erik.kilhamn@telia.com

Härmed intygas att Stockeviks Bygg, Daniel Emilsson lagt om taket, papp, läkt och tegel på vårt hus i på Krabben 3, Östersidan i Fiskebäckskil. De har kommit den tid de lovat och utfört arbetet perfekt. De har dessutom röjt upp efter sig. Så vi kan rekommendera dem på det bästa!
Fiskebäckskil 2009-04-04
Sven Dahrén Civilingenjör 031-831685 0523-22143

 

ROT-avdrag

Halva arbetskostnaden tillbaka
när du anlitar oss.
Läs mer