Från och med 2010 är vi inte längre i blockad av byggnadsarbetarförbundet, då Stockeviks Bygg tecknat kollektivavtal med Svenska Byggindustrier.

Mitt tyngsta argument mot byggnadsarbetarförbundet som var dom orättvisa mätavgifterna mot oss småföretagare i byggnadsbranschen finns inte längre kvar. Byggnadsarbetarförbundet var tvungna att ta bort dessa till slut enligt högre instanser.

Jag är stolt över att jag, och mina anställda orkade och vågade stå emot byggnadsarbetarförbundet, enligt mig oseriösa arbetsmetoder.

I dagläget verkar det dock som byggnadarbetarförbundet håller på att ändra inställning, och det verkar numera gå att disskutera med byggnadsarbetarförbundet på ett seriöst plan.

Enligt mitt motto så måste man som småföretagare vara seriös, om man vill ha kvar sina anställda under lång tid. Detta gäller såklart alla parter i samhället. Man får både ge och ta i ett förhållande. Gäller också i arbetslivet.

Försattes i blockad av byggnadsarbetarförbundet den 19/2-04.

Jag vill passa på att tacka alla som stöttat mig. Läs mer >>

Stockeviks Bygg vill bygga en industrihall. Läs mer >>

 

ROT-avdrag

Halva arbetskostnaden tillbaka
när du anlitar oss.
Läs mer